Monday, 14 June 2021
alternatetext

ผลงานการจับกุม

“ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายเจนตนาที่จะไม่ให้ใช้เงินตามเช็คออกเช็ค ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันพึงให้ใช้เงินได้ และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น”
“ ฉ้อโกง , นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ”
ผู้ต้องหา ซึ่งกระทำความผิดแอปพลิเคชันเงินกู้ Consumer finance ตามยุทธการ ” ข้ามฟ้า ตามล่าแอป ”
สำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรและหลีกเลี่ยงข้อกำกัดในการส่งออกไม่พะยูงและมีไม้แปลรูปชนิดอื่นไว้ในครอบครอง
“หมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษนา”
หมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย.
“ฉ้อโกง”
“ร่วมกันลักทรัพย์ของนายจ้าง หรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง
Archives
Categories
Meta