❗️Shopping Online แบบเก็บเงินปลายทาง… อาจจะไม่ใช่วิธีการซื้อของที่ปลอดภัย‼️ 📢รูปแบบกลโกง ที่อาจทำให้เราตกกลายเป็นเหยื่อ 👮‍♂️ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกร้านค้า…ที่น่าเชื่อถือครับ