Monday, 8 August 2022
logo

ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้บังคับบัญชา

  วันนี้ (4 มิ.ย.64) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ภาดล  จันทร์ดอน ผกก.5 บก.ปอศ. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รวม 20 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้านางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อสนับสนุนให้สภากาชาดไทยมีปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โลหิตขาดแคลนจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ