Monday, 8 August 2022
logo

วันที่ 28 ก.ค. 64 ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.ปอศ. จำนวน 8 นาย ร่วมกับจิตอาสาในสังกัด บช.ก. ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ณ สถานีกลางบางซื่อ